ผู้บริหาร

 

1.นางทชชา  สามคคนชย
นางทัชชา  สามัคคีนิชย์

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

บุคลากร

  

 

 

2. พ. จ. อ. ทวปเชยวสวรรณ

 

พันจ่าเอกทวีป  เชี่ยวสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 

...........................................................

 

 

 

อโนชา 

 

นางสาวอโนชา  คำสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

ละฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 

 

e-office

e-offi

รบสง

 untitled 

016040
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
32
29
235
15660
392
810
16040

Your IP: 54.85.162.213
Server Time: 2019-06-15 22:42:31

2. พ.  จ  อ  ทวปเชยวสวรรณ

พันจ่าเอกทวีปเชี่ยวสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. กลยาภสร

นางสาวกัลยาภัสร์รัศสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไม่มีตัวตน

พันจ่าโทฐกรถิระกิจธนขร

จพง ป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ไปช่วยราชการฯ )

 

 

10. สบโทแหลมชยประใจสิบโทแหลมชัยประใจ

จพง ป้องกันฯ ชำนาญงาน

11. วาทรอยตรพฒนาแกวม ณ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนาแก้วมณี

ผช นักจัดการงานทั่วไป

14. นายเฉลมวฒบญังงนายเฉลิมวุฒิบุญเรือง

ผชจพง. ป้องกันฯ

 

 

17. นายเอกพจนเสารวงค

นายเอกพจน์เสาร์วงค์

ผช จพง ป้องกันฯ

ไม่มีตัวตน

(ว่าง)

ผช จพง ป้องกันฯ

20. นางสาวสวมลทำของด

นางสาวสุวิมลทำของดี

ผช จพง ธุรการ

 

 

 

 

25397924 891076994389119 1037069401 oนายสุผจญหงษาชุม

พนง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ไม่มีตัวตน

(ว่าง)

พนง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 25. นายกองใชกา

นายก๋องใช่กา

คนงานทั่วไป

 24. นางสาวศภกานตสน ธ

นางสาวศุภกานต์สันธิ

คนงานทั่วไป

 

 

 เรองชย

นายเรืองชัยขุนทอง

คนงานทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link Web)

dla logo

 

thum840-img-3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05

 

cropped-e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e21

 

7

 

3

 

4

 

6

 

5

 

PNOHT600730001001601

 

click-here