ผู้บริหาร

 

1.นางทชชา  สามคคนชย
นางทัชชา  สามัคคีนิชย์

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

บุคลากร

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝายปองกนฯ

 

ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 สไลด

 

e-office

e-offi

รบสง

 untitled 

013163
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
46
38
212
12673
626
851
13163

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-21 20:29:00

3. นางกานญานช 

นางกานญานุช  เขื่อนทา

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 4. นางสาวนรสรนทร  อนตะศลป

นางสาวนริสรินทร์  อินต๊ะศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6.นางสาวธตพร  คำแกน

นางสาวธิติพร  คำแก่น

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 7. นางสาวสจตรา  ชมมงคล

นางสาวสุจิตรา  ชุ่มมงคล

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

NO SELFIE

( ว่าง )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 นางณฐมน  จนทรหลวง

นางณฐมน  จันทร์หลวง

จพง.ธุรการชำนาญงาน

12. นายพรชย  เทพผง

นายพรชัย  เทพผง

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

NO SELFIE

 ( ว่าง )

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

 18. นางชลธ  กาศมณ

นางชลธี  กาศมณี

ผช.จพง.ธุรการ

22. นางจรนนท นภากล

นางจีระนันท์  นิภากุล

คนงานทั่วไป

 23. นางสาวปรยานช  กนภย

นางสาวปรียานุช  กันภัย

คนงานทั่วไป

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link Web)

dla logo

 

thum840-img-3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05

 

cropped-e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e21

 

7

 

3

 

4

 

6

 

5

 

PNOHT600730001001601

 

click-here