ผู้อำนวยการ

 

เชดทรง01


นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร

 ผู้อำนวยการ

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

หัวหน้าฝ่าย

  

 

 

2. พ. จ. อ. ทวปเชยวสวรรณ

 

พันจ่าเอกทวีป  เชี่ยวสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 

...........................................................

 

 

 

อโนชา 

 

นางสาวอโนชา  คำสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

ละฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 

 

e-office

e-offi

รบสง

 untitled 

054413
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
19
40
174
54040
803
1301
54413

Your IP: 35.175.191.36
Server Time: 2021-07-31 05:34:06

ภารกิจหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน การแจ้งเตือนภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภารกิจหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

1.    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1.1.1  การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1.1.2   สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย

 1.1.3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัย

 1.1.4  ประสานการจัดทำแผนป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 งานรณรงค์การป้องกัน

 1.2.1  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

 1.2.2  การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย

1.2.3   ฝึกซ้อม ทบทวน การป้องกันภัย

1.2.4  สร้างเครือข่ายการป้องกันภัย

1.3 งานบรรเทาสาธารณภัย

 1.3.1 จัดหา จัดเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ พาหนะ ช่วยเหลือ                   ผู้ประสบภัย

 1.3.2  ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4   งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย  มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

2.1 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 2.1.1  จัดทำทะเบียนผู้ประสบภัย

 2.1.2  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 2.1.3  สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 2.1.4 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 2.1.5  จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค และพัสดุช่วยเหลือ

          ผู้ประสบภัย

 2.1.6  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 2.2.1 สร้างขวัญและกำลังใจ

 2.2.2  เสริมสร้างสุขภาพ

 2.2.3 ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

 2.2.4  ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ประสบภัย

2.3  งานฟื้นฟู บูรณะสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

2.3.1  สำรวจ ตรวจสอบ สภาพความเสียหายเบื้องต้น

2.3.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการฟื้นฟูบูรณะ

          เบื้องต้น

2.3.3  การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้สามารถใช้การ

          เป็นปกติได้โดยเร็ว

2.4 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link Web)

dla logo

 

thum840-img-3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05

 

cropped-e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e21

 

7

 

3

 

4

 

6

 

5

 

PNOHT600730001001601

 

click-here

 

ติดต่อร่วมบริจาคสิ่งของ

124538499 191900145802665 301637479379662791 o1